Kontakt

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

w imieniu i na rzecz którego działa

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08

http://www.zdm.waw.pl


Wykonawca:

Planeta Sp. z o.o.

ul. Zdziarska 21

03-289 Warszawa

tel. (22) 675 27 97; (22) 675 74 24

http://www.planeta.com.pl