Realizacja

17.08.2018

22.05.2018

W ramach kolejnego etapu prac projektowych na naradzie koordynacyjnej (ZUD) uzgodniono przebieg usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Zakończono prace projektowe dla projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu zieleni.

Projekt stałej organizacji ruchu
Projekt gospodarki zielenią i projekt zieleni

W chwili obecnej trwają prace projektowe: Projektant przygotowuje materiały i uzyskuje opinie niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub decyzji ZRID a następnie prowadzenia robót budowlanych. Trwają uzgodnienia warunków technicznych budowy i przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu wymagane do opracowania projektu budowlanego.

Planowany termin zakończenia etapu I prac – czyli opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z uzyskaniem warunków i opinii z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID to listopad 2017 r.