O inwestycji

Cele projektu:

Głównym celem realizacji zadania jest wybudowanie 2,9 km i przebudowie 0,6 km dróg dla rowerów wzdłuż ulic Okopowej – Towarowej na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do placu Zawiszy. Inwestycja stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Żoliborza, Bielan i Woli w kierunku południowego Śródmieścia i Ochoty. Będzie to wygodna trasa obwodowa względem centrum, a o jej potrzebie świadczy fakt, że obecnie jedyna taka obwodowa trasa wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia jest najbardziej wykorzystywaną trasą rowerową w Warszawie. Nowa trasa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem w ww. relacjach i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Wybudowane zadanie połączy się z 2 istniejącymi ścieżkami oraz będzie posiadać 1 połączenie z zintegrowanym węzłem przesiadkowym. Zamierzeniem projektu jest kontynuacja budowanej w ostatnich latach trasy rowerowej wzdłuż ulic Jana Pawła II, Słomińskiego, Górczewskiego oraz Prostej i Kasprzaka, tak aby powstał nieprzerwany ciąg łączący dzielnice północne, zachodnie i południowe z ominięciem ścisłego centrum. Zakres prac obejmuje także wdrożenie przejazdów rowerowych i zmianę sygnalizacji na 8 skrzyżowaniach.

Planowane efekty:

Projekt ma zdecydowanie pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Rozbudowa sieci dróg rowerowych spowoduje wzrost jakości życia poprzez np. propagowanie tzw. zdrowego stylu życia. Ponadto projekt spowoduje częściową zmianę preferencji transportowych, tzn. część użytkowników samochodów zrezygnuje z dotychczasowego środka transportu na korzyść roweru. Powstała sytuacja przyczyni się do ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych w sektorze transportu, w tym gazów cieplarniach (głównie CO2).

Całkowita wartość projektu (brutto):

14 834 341,20 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:

80 %


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych opinii, uzgodnień i zezwoleń oraz następnie wybudowanie drogi dla rowerów wzdłuż ciągu ulic Okopowa -Towarowa na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do placu Zawiszy, wraz z konieczną budową lub przebudową innych obiektów układu transportowego miasta.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi dla rowerów:

  • długość ciągu głównego – ok. 3320 m,
  • długość łączników – ok. 375 m ,
  • długość ciągu po zachodniej stronie ul. Towarowej- ok. 790 m,
  • klasa drogi dla rowerów – główna,
  • prędkość projektowa drogi dla rowerów – 30 km/h,
  • szerokość drogi dla rowerów – 2,0 do 2,5 m w ciągu głównym wzdłuż ulic Okopowa -Towarowa, dla łączników 2 m, dla jednokierunkowych pasów włączeń i wyłączeń 1,5 m,
  • nawierzchnia drogi dla rowerów – asfaltowa.

Program funkcjonalno-użytkowy