Aktualności

14.02.2018

Aktualnie w ramach inwestycji roboty drogowe prowadzone są głównie na odcinku od ulicy Chłodnej do ulicy Prostej zaś roboty z zakresu branży elektrycznej prowadzone są na odcinku od ulicy Anielewicza do ulicy Żytniej.

Prace w terenie postępują szybko. W wielu miejscach położone są kolejne odcinki nowego chodnika, widać również zarys nowej drogi dla rowerów, która połączy mieszkańców Żoliborza, Bielan i Woli ze Śródmieściem i Ochotą. Wykonywane są przepusty pod przyszłe kable oświetlenia ulicznego. W ramach prac pojawią się nowe słupy i oprawy.

31.01.2018

Po zimowej przerwie wznowiono prace przy realizacji inwestycji.

Na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Prostej rozpoczęto prace branży elektrycznej i teletechnicznej.

Roboty drogowe prowadzone są na odcinku od ul. Anielewicza do ul. Wolność.

15.01.2018

Warunki atmosferyczne uniemożliwiają dalsze prowadzenie prac budowlanych, realizujemy zabezpieczenie wykonanych robót.

08.01.2018

Otrzymaliśmy postanowienie o nie wniesieniu uwag do zgłoszeń robót budowlanych dla kolejnych odcinków. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic okopowa- Towarowa na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Placu Zawiszy” na odcinku od ul. Anielewicza do ul. Wolność na działkach ewidencyjnych o nr. 66 z obrębu 6-02-02; 2 , 3 , 5 z obrębu 6-02-04 oraz 1 z obrębu 6-02-06, oraz na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Prostej na działkach ewidencyjnych 15/1 , 15/3 z obrębu 6-01-03 , 15/2 z obrębu 6-03-03 oraz 43 z obrębu 6-04-06.

Rozpoczynamy prace przygotowawcze i geodezyjne na w/w odcinkach.

18.12.2017

Znaczna część robót na zgłoszonym odcinku robót została wykonana, czekamy na uprawomocnienie się zgłoszeń dla kolejnych odcinków robót

11.12.2017

Dalsze prace przy budowie chodników i ścieżek rowerowych. Ze względu na warunki atmosferyczne nie można kontynuować robót bitumicznych.

04.12.2017

Realizowane są dalsze prace związane z budową nawierzchni chodnika i ścieżek rowerowych na odcinku zgłoszonych robót.

27.11.2017

Na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. Dzikiej wykonano rozbiórkę chodnika, oraz przygotowanie podłoża pod nową konstrukcję chodnika. Przystąpiono również do ustawiania w tym miejscu obrzeży. Od ul. Dzikiej do ul. Stawki rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz korytowanie.

24.11.2017

W dniu 22.11.2017 r. rozpoczęły się roboty drogowe w terenie – na odcinku wzdłuż ulicy Okopowej od skrzyżowania z ulicą Stawki do Ronda Zgrupowania AK „Radosław”.

Przedstawiamy również ulotkę informacyjną, zwierającą wizualizacje obrazujące jak już wkrótce będzie wyglądała nowa infrastruktura wraz z drogą rowerową - ulotka informacyjna

20.11.2017

Uprawomocnienie zgłoszenia robót budowlanych na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław „ do ul. Stawki. Rozpoczęcie robót budowlanych.

11.10.2017

W dniu 09.10.2017 r. zostało złożone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pierwsze Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku pomiędzy rondem Zgrupowania AK „Radosława” a ul. Stawki zgodnie z załączonym rysunkiem - Plan zagospodarowania terenu

03.10.2017

W ramach prac projektowych wykonano mapę do celów projektowych – opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

Projektant uzyskał niezbędne uzgodnienia oraz warunki techniczne i opracowuje projekt budowlany budowy drogi rowerowej w ciągu ulic Okopowa – Towarowa.

Wraz z opracowywaniem projektu budowlanego Projektant uzgadnia i opracowuje:

  • projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych,
  • projekt dostosowania i remontu sygnalizacji świetlnych,
  • projekt budowlany oświetlenia w ciągu ulic Okopowa – Towarowa,
  • projektu branży zieleni w zakresie nowych nasadzeń oraz parku kieszonkowego,
  • projektu przebudowy kolizji z sieciami wod-kan.

Jednocześnie trwają prace związane z projektem podziałów nieruchomości – zgłoszenie prac w BGiK 01.08.2017 r. a niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

15.05.2017

W chwili obecnej wykonywane są pomiary geodezyjne inwestycji co jest niezbędne do dalszego opracowywania dokumentacji projektowej branży drogowej oraz innych projektów branżowych. Projektant jest w trakcie uzyskiwania wymaganych warunków technicznych oraz wytycznych co do geometrii drogi rowerowej.

Projektant opracowuje projekt dostosowania sygnalizacji świetlnej zgodnie z opinią uzyskaną z Biura Polityki Mobilności i Transportu.

07.04.2017

Projektant złożył do jednostek miejskich wniosek o zaopiniowanie projektu budowlanego.

25.03.2017

W dniu 25.03.2017 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników firmy Planeta Sp. z o.o. z dostępności architektonicznej oraz podstaw projektowania uniwersalnego. Szkolenie przeprowadziła Fundacja Polska Bez Barier

28.02.2017

Pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego Działa Zarząd Dróg Miejskich a firmą Planeta Spółka z o.o. została zawarta umowa.